د افغانستان طبي شورا د رئیس پیغام

 

د ناروغانو خوندیتوب او د ډاکټرانو له حقونو څخه دفاع زمونږ کاري لومړيتوب دی

 

ډاکټر ګل محمد عثمان

د افغانستان طبي شورا رئیس

تازه خبرونه

کارموندنه