د طبي شکایاتو ثبت

د لاندې لینک په کارولو سره خپل شکایتونه له نوموړې ادارې سره ثبت کړئ:

Cms.amc.gov.af

د قانون له مخې ، د افغانستان طبي شورا دنده لري چې د طب او غاښونو ډاکټرانو او همدارنګه روغتیایي کارکوونکو  پر وړاندې ټول طبي شکایتونه او سرغړونې په مسلکي توګه د یوې ځانګړې کړنلارې سره سم وڅیړي. د نورو معلوماتو لپاره ، تاسو کولی شۍ اړوند کړنلاره د رسنیو  برخې څخه ترلاسه کړۍ.