د دولتي ازموینې ګډونوالو ته خبرتیا!

د دولتي ازموینې ټولو درنو ګډونوالو ته خبر ورکول کېږي، چې د فورمې د ثبت او سپارلو پروسه، چې مخکې د ۱۴۰۱ کال د جدې میاشتې تر ۲۰ نېټې پورې ټاکل شوې وه، د داوطلبانو دپرله پسې غوښتنو له کبله دغه نېټه د روان لمریز کال  د سلواغې میاشتې تر لومړۍ نېټې پورې وغځول شوه.