د دوامداره  طبي زده کړو کورسونه

راجسټر شوي ډاکټران کولی شي اړوند کورسونه د لاندې لینک له لارې ترلاسه کړي

لینک......

 د دوامداره طبي زده کړې حساب ته اړتیا لرئ

د لاندې لینک په کارولو سره د زده کړې دوامدار حساب جوړ کړئ