خبر ها

 • اطلاعیه ! آمریت راجستریشن و صدر جواز فعالیت شورای طبی افغانستان

  12 حوت 1399

  آمریت راجستریشن و صدر جواز فعالیت شورای طبی افغانستان

 • اطلاعیه :

  12 حوت 1399

  به اطلاع متقاضیان محترم امتحان دولتی که در ماه جوزای سال ۱۴۰۰ شرکت میورزند

 • پیام محترم رنځوروال دکتور نسرین اوریاخیل

  9 حوت 1399

  پیام محترم رنځوروال دکتور نسرین اوریاخیل رییس شورای طبی افغانستان در پیوند با نهم حوت روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور
  نهم حوت روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را به تمام نیروهای دفاعی و امنیتی کشور مبارک باد می‌گویم.

 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

  9 دلو 1399

  بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که { ریاست شورای طبی افغانستان } در نـظر دارد :

 • اطلاعیه امتحان دولتی؛

  6 قوس 1399

  به اطلاع عموم متقاضیان امتحان دولتی رسانیده میشود که امتحان دولتی سال 1400 ه ش به اساس کوریکولم وزارت تحصیلات عالی از مضامین پاراکلینیک و کلینیک اخذ میگردد.

 • اطلاعیه!

  17 دلو 1397

  به جواب سوال اکثریت از هم مسلکان و کاندیدان معزز ما نگاشته میشود که:
  قانون شورای طبی افغانستان به تاریخ ۱۶ ماه میزان سال ۱۳۹۷ در جریده رسمی نشر گردیده است و بعد از همین ‌تاریخ مرعی الاجرا میباشد و بر مبنای جزء (۴) ماده سوم قانون شورای طبی افغانستان که در آن ( آخذ امتحان دولتی (Exit Exam) از فارغان جدید موسسات تحصیلات عالی طبی دولتی و خصوصی ) بیان گردیده است، اجراات مینماید.

 • اطلاعیه

  13 دلو 1397

  شورای طبی افغانستان منحيث يک نهاد ملی وظيفه دارد تا مصؤنيت مريض را از طريق بهبود و ارتقای کيفيت خدمات صحی دوکتوران طب و برنامه های آموزشی طبی در کشور، يقينی سازد.

 • Exit Exam

  اطلاعیه امتحان دولتی Exit Exam

  10 دلو 1397
  به اطلاع عموم فارغان جدید از پوهنتون های طبی دولتی و خصوصی و موسسات تحصیلات عالی طبی دولتی و خصوصی که در سال ۱۳۹۷ فارغ گردیده اند، رسانیده میشود، بخاطر سپری نمودن امتحان دولتی (Exit Exam) که به اساس قانون توسط شورای طبی افغانستان بتاریخ ۱۶ حمل ۱۳۹۸ در کابل اخذ میگردد. جهت اخذ فورم اشتراک امتحان، به آدرس ذیل تشریف آورده و فورمهء اشتراک در امتحان را بدست آورید.
 • MoU Sign, AMC, MoPH, NGO

  تفاهمنامه رسیده گی به شکایات وتخلفات طبی امضا و کمیته متخصصین شورای طبی افغانستان افتتاح گردید.

  5 جدی 1397

  تفاهمنامه همکاری سه جانبه در مورد رسیدگی به شکایات و تخلفات طبی میان شورای طبی افغانستان، وزارت صحت عامه و اداره لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان توسط دوکتور نسرین اوریاخیل رییس عمومی شورای طبی افغانستان ، دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه و خارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان امضا و کمیته متخصصین شورای طبی افغانستان افتتاح گردید.

 • برنامه آگاهی دهی و پروسه راجستریشن الی آخرین دوکتور طب (معالجوی و دندان)، در سطوح حوزه وی، ولایتی و یا ولسوالی های کشورمطابق پلان مشخص تداوم می یابد.

  22 عقرب 1397

  به تاسی از پلان معینه و به دوام برنامه اگاهی دهی و پروسه راجستریشن، به تعداد نهصدوهفتاد و یک تن ( ۹۷۱ ) از دوکتوران طب (معالجوی و دندان) در ولایت هرات باستان در طی یک هفته، با انتظام خاص ثبت و راجستر گردیدند. راجستر شدگان مشمول اطبای محترم مربوط مراجع آتی میباشند: