رهنمایی لازم جهت راجستریشن و اخذ جوازفعالیت

  امارت اسلامی افغانستان

شورای طبی افغانستان

آمریت ثبت نام داکتران و صدور جواز فعالیت

پروسه ثبت نام آنلاین داکتران طب و دندان جهت اخذ کارت شورای طبی افغانستان

 

 • روی گزینه Register Now کلیک نموده ، توسط ایمیل خود اکونت بسازید.
 • بعدآ توسط User و Password خود در لینک فوق Login شوید.
 • فورم آنلاین را به اسپیل انگلیسی درست، مطابق تذکره الکترونیکی، تذکره کاغذی یا سند تحصیلی خویش به دقت خانه پری نموده و عکس ۴×۳ تان ره به فارمت JPEG در صفحه اول اپلود نماید ، گزینه Next را کلیک نموده وارد صفحه بعدی شوید.

دربخش Practitioner و Non Practitioner یکی را انتخاب نماید :

 • Practitioner داکتران که فارغ پوهنځی طب هستند ، دربخش طبابت کارمیکنند.
 • Non Practitioner داکتران که فارغ پوهنځی طب هستند اما دربخش طبابت کار نمیکنند (دریکی از بخش های اداری کار میکنند).

 

 

انتخاب نوع ثبت نام :

 • Full Registration داکتران که دوره نظری و عملی پوهنځی طب را تکمیل و امتحان اگزیت را موفقانه سپری نموده واسناد تحصیلی تایید شده وزارت تحصیلات عالی را بدست دارند.
 • Post Registration داکتران که تخصص ، ماستری یا دوکتورا دارند .

اپلود اسناد ها :

 • اسکن رنگه تذکره پشت و روی به فارمت Pdf .
 • اسکن رنگه دیپلوم یا سرتیفیکیت فراغت پشت و روی به فارمت Pdf .
 • اسکن رنگه ترانسکریپت و تصدیق دوره ستاژ فارمت Pdf .
 • اسکن رنگه سند تخصص تایید شده وزارت صحت عامه یا وزارت تحصیلات عالی (درصورتیکه تخصص داشته باشید ) .
 • اسکن رنگه سند ماستری یا دوکتورا تایید شده وزارت صحت عامه یا وزارت تحصیلات عالی (درصورتیکه ماستری یا دوکتورا داشته باشید ).
 • اسکن رنگه رتبه علمی تایید شده وزارت صحت عامه (درصورتیکه رتبه علمی داشته باشید ) .

 

.

با احترام

آمریت راجستریشن و صدور جواز فعالیت