تفاهم نامه همکاری میان شورای طبی افغانستان و وزارت محترم امور داخله امضاء شد!

تفاهم نامه همکاری میان شورای طبی افغانستان و وزارت محترم امور داخله امضاء شد!

تفاهم نامه همکاری میان شورای طبی افغانستان و وزارت امور داخله توسط داکتر گل محمد عثمان رئیس شورای طبی افغانستان و مولوی فیض الله جمال حقانی معین وزارت امور داخله طی مراسمی به امضاء رسید.

اگاهی شورای طبی افغانستان

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­شورای طبی افغانستان با ابراز امتنان از وزارت محترم تحصیلات عالی و کمیته محترم ملی امتحانات که در در مراحل مختلف اخذ امتحان دولتی ( اگزیت اگزام ) این نهاد را همکاری فرمودند تا با توفیق ذات اقدس الهی همه با هم توانستیم با اخذ امتحانی که در آن شفافیت و حسابدهی تامین شده بود، از یک امتحان مهم بندگی به ادای دین مسلکی و شرعی خویش موفق شویم که ازین بابت از ذات مهربان اش شکر گزاریم.

اطلاعیه امتحان دولتی!

قرار است امتحان دولتی (Exit Exam) سال ۱۴۰۱ به روز شنبه مؤرخ ۲۹ دلو سال روان برگزار گردد.

اطلاعیه!

روند ثبت نام آزمون دولتی شورای طبی افغانستان به پایان رسیده است، برای اشتراک در این آزمون 8600 تن داوطلب ثبت نام کرده‌اند.

اطلاعیه!

به اطلاع متقاضیان محترم واجد شرایط امتحان دولتی رسانیده میشود که پروسه ثبت نام و تسلیمی فورم که قبلاً ۲۰/جدی/۱۴۰۱ تعیین گردیده بود، بنابر تقاضای مکرر آنها الی اول دلو ۱۴۰۱ تمدید شده است.