د ډاکټر دننه کېدل

دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره

پاتی برخه

د همکار دننه کېدل

دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره

پاتی برخه

شکایتونه

دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره

پاتی برخه

زمونږ وېبسایټ وارزوئ

دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره دا متن امتحانی دی د دی بخش د پاره

پاتی برخه

وروستي خبرونه

نور خبرونه

د اجراییه رییسی پیغام

غونډې او فعالیتونه

نور فعالیتونه

11 جدی 1396 --- 09:24 PM
کابل سیرینا

د وزیرانو غونډه د ریس جمهور او خلکو نمایندو سره کتنه

01/01/2018 - 09:24 PM
ګل زمان ښارګوټی

د ګل زمان ښارګوټی کنفرانس برنامه، د مالیی وزیر او وکیلانو سره

د طب عالی شورا په یوه نظر کې

پېژندنه
طبي شورا د معلوماتو شتمنۍ لري چې په افغانستان کې د خدمت لپاره راجستر شوي ډاکټرانو او غاښونو ډاکټرانو ته ارزښتناکه معلومات ورکوي. هغه معلومات او معلومات چې د ډاکټرانو لخوا چمتو شوي دي د خلکو د ساتنې او اوږد مهاله مسلکي پراختیا لپاره د روغتیا مقرراتو پیاوړتیا او پیاوړتیا. له امله دې ته اړتيا لري، د ولسمشر د فرمان شمیره 65 په 30 / د اپریل / 2017 د افغانستان د طبي شورا د (AMC) په توګه د مقرراتي ادارې جوړ شو.


ادامه مطلب

ویډیوګاني

نور ویډیو