امتحان دولتی

امتحان دولتی شورای طبی افغانستان(Exit exam)

شورای طبی افغانستان ، به عنوان یک نهاد دولتی مستقل ، از ابتدای تأسیس خود بطور خستگی ناپذیری در تلاش است تا مطابق با سیاست و استراتژی تعیین شده ، به هموطنان عزیز و جامعه صحی ما خدمت کند.

نبود فیلتر اول برای فارغ التحصیلان جدید موسسات تحصیلات عالی طبی از سوی مراجع معتبر و دانشگاهی چالش اساسی کشورمان بود ، که خوشبختانه اکنون این خلای جدی در کیفیت خدمات صحی توسط شورای طبی با همکاری دولت به خصوص اداره ملی امتحانات مورد توجه قرار گرفته است. طبق قانون ، برای فارغ التحصیلان جدید موسسات تحصیلات عالی طبی دولتی و خصوصی لازم است قبل از شروع به کار در وزارت صحت عامه ، وزارت تحصیلات عالی وکارهای کلینیکی ، امتحان ((Exit exam را بگذرانند.

شورای طبی افغانستان  از 4/4/1398  به این طرف چهار دوره امتحان را از حدود 9000 فارغ التحصیل جدید موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی اخذ نموده است که این امتحان بر اساس برنامه مشترک وزارت تحصیلات عالی ، وزارت صحت عامه و شورای طبی افغانستان مباحث کلینیکی را مورد بحث قرار می داد.

 مطابق با معیارهای منطقه ای و بین المللی آماده شده و با اجرای آن، فارغ التحصیلان موسسات تحصیلات عالی طبی دولتی و خصوصی می توانند پس از کامیابی در امتحان شورای طبی افغانستان در خصوص ارایه خدمات باکیفیت و موثر به بیماران شان مصدر خدمت به منطقه و جهان شوند. 

لازم به ذکر است که در امتحان بعدی دولتی (exit exam) موضوعات کلینیک و پارا کلینیک شامل خواهد بود و نمره موفقیت که قبلا 50% بود از این پس 65% خواهد بود.